Baburnamas geografi

Bāburs fortellinger er levende og rike i beskrivelser, ikke bare om hans liv, men om historien og geografien til områdene han levde i, og dens fauna og flora. De inneholder ulike beskrivelser av botanikk og landskap. Geografisk er det meste av regionene som formet Bāburs verden – moderne Usbekistan, Tajikistan, Afghanistan, Nord-Pakistan og India – ukjente for den enkelte, til og med for spesialister. E. M. Forster uttrykker den følelsen en sitter igjen med etter å lese Bāburnama og forsøkt å følge med på geografien og floraen.

SitatGeography is equally trying: as Babur scuttles over the earth a mist of streams, and villages and mountains arises, from the Jaxartes, in the centre of Asia, to the Nerbudda, in the centre of India. Was this where the man with the melon fell overboard? Or is it the raft where half of us took spirits and the rest bbang, and quarrelled in consequence? We can’t be sure. Is that an elephant? If so, we must have left Afghanistan. No: we must be in Ferghana again; it’s a yak. We never know where we were last, though Agra stands out as the curtain falls, and behind it, as a tomb against the skyline, Kabul. Lists of flowers, fruits, handwritings, headdresses… We who are not scholars may grow tired.Sitat
– E. M. Forster[1]

Det ukjente ved stedsnavnene viser seg vanskelig, selv om flyten i geografien følger med Bābur fra Transoxiana til Kabul til India, og det er lite tilbakesporing å forholde seg til. Heldigvis har ikke Bāburs landskap forandret seg ekstremt mye over det siste 500 årene, og det store flertall av stedene han nevner eksisterer fortsatt. Kartene som er laget i nyere tid til Bāburnama, har man klart å markere de aller fleste av stedene Bābur nevner. De man ikke har klart å markere er av to grunner: forvrenging av teksten og at stedet ikke lenger eksisterer.[2]

Arabisk skrift er ofte utsatt for feil under kopiering. Og jo mer ukjent ordet er (spesielt stedsnavn), jo mer sannsynlig er det at kopisten vil forvrenge det til det ugjenkjennelige. Dette er spesielt sant for ett verk som Bāburnama, kopiert i India, men tar for seg steder langt borte i Sentral-Asia med ukjente lyder og navn kopisten aldri hadde hørt før. Det er ikke rart navn som Kassan ble skrevet med det mer kjente Kashan, og Pskent og Beshkent er brukt om hverandre.[3]

At stedet ikke lenger eksisterer er ofte meste sett i Hindustan. Små landsbyer og steder er vanskelig å definere til en geografisk lokasjon, små og ubetydelige i tiden for å bli skrevet inn i geografiske verker av den tid, og mest sannsynlig skiftet navn i ettertid eller opphører å eksistere. Hvor topografien i Sentral-Asia og Afghanistan har vært mer eller mindre uberørte over de siste 500 årene, har topografien i India endret seg dramatisk. Elver har ofte skiftet kurs og dratt med seg uttalelig med landsbyer, sannsynligvis inkludert en del av de som Bābur nevner.[3]

ReferanserRediger

  1. ^ Babur, Zahir al-Din Muhammad; Thackston, Wheeler M. (1996). The Baburnama : memoirs of Babur, prince and emperor. Washington, D.C.: Freer Gallery of Art. s. 18. ISBN 0195096711. OCLC 31239356. 
  2. ^ Babur, Zahir al-Din Muhammad; Thackston, Wheeler M. (1996). The Baburnama : memoirs of Babur, prince and emperor. Washington, D.C.: Freer Gallery of Art. s. 18–19. ISBN 0195096711. OCLC 31239356. 
  3. ^ a b Babur, Zahir al-Din Muhammad; Thackston, Wheeler M. (1996). The Baburnama : memoirs of Babur, prince and emperor. Washington, D.C.: Freer Gallery of Art. s. 19. ISBN 0195096711. OCLC 31239356.