Bøteregister

Bøteregisteret eller offisielt BOT / Reaksjonsregisteret er et sentralt bøteregister inneholdende opplysninger om personer og foretak som er ilagt straff av bot, ved dom eller annen avgjørelse.[1]

Statens innkrevingssentral i Mo i Rana som forvalter BOT
Ambox outdated serious.svg
Trenger oppdatering: Denne artikkelen eller seksjonen er ikke oppdatert med ny utvikling eller ny informasjon.
Du kan hjelpe Wikipedia med å oppdatere den.

Fra 1. januar 1990 ble registeret overtatt av Staten Innkrevingssentral (SI), mens det tidligere ble registrert lokalt i de ulike politikamrene.

BOT arkiverer bøter gitt ved dom, inkludert saksomkastninger, erstatninger og inndragelser knyttet til dom. Videre forelegg og påtaleunnlatelser i forseelsessaker. Forenklede forelegg registreres kun til bruk for innkreving, og slettes i ettertid. Det samme gjelder prikkbelastningen, som arkiveres så lenge prikkene gjelder, for tiden 3 år.[2]

Juridisk er hjemmelen for registeret strafferegistreringsloven § 3, jamfør strafferegistreringsforskriften § 7.

ReferanserRediger