Bødalsseter

Bødalsseter med Bohrsbreen bak

Bødalsseter er ei setergrend i Bødalen i Stryn kommune i Sogn og Fjordane fylke. I setergrenda ligger også en ubetjent turisthytte. Bødalseter ligger ganske nær Jostedalsbreen, og det er flere brearmer i nærheten, som Bødalsbreen, Skålebreen og Tindefjellbreen.

Bødalseter var seterområde for gården Bødal som ligger ved Lovatnet. Det går i dag en enkel kjørevei fra Bødal nesten fram til Bødalseter.

De enkelte bruk på gården Bødal hadde hvert sitt sel og fjøs på Bødalseter. Selene og fjøsene lå i hver sin rekke. De gamle seterhusene er i dag forfalt, eller de brukes som fritidsboliger.

Kulturlandskapet omkring setergrenda er i dag svært endret siden den gang det ble drevet melkeseterbruk. Det gamle beitelandskapet gror i dag mer og mer til med skog.

Koordinater: 61°48′31,3″N 007°05′11,3″Ø