Bærum Vann

Bærum Vann AS er et vannverk som eies av Bærum kommune og henter vann fra Trehørningen og Heggelivassdraget. Dette vannverket dekker 60 % av vannbehovet i kommunen.

Bærum kommune eier også et lite vannverk på Sollihøgda som forsyner rundt 500 mennesker og 50% av Asker og Bærum Vannverk IKS.