Automatisk fredet kulturminne

Automatisk fredet kulturminne er et kulturminne som er fredet direkte ved lov, uten særskilt vedtak.

Gravhaug på Tanum, Bærum kommune
Holla kyrkjeruin, Nome kommune
Amundsenvillaen, Ny-Ålesund, Svalbard

I Norge er blant annet disse kulturminnene automatisk fredet med hjemmel i kulturminneloven § 4:

  • faste kulturminner fra før 1537
  • samiske faste kulturminner fra 1917 eller eldre
  • skipsfunn eldre enn 100 år
  • stående byggverk med erklært opprinnelse fra perioden 1537–1649

Videre er faste og løse kulturminner på Svalbard fra før 1946 automatisk fredet etter svalbardmiljøloven § 39.

Eksterne lenker rediger