Attføring eller yrkesrettet attføring er et tidligere begrep som ble brukt om tiltak for å få folk tilbake i en arbeidssituasjon, enten i samme jobb som tidligere, eller i et nytt arbeide, dersom tidligere jobb var blitt umulig å utføre på grunn av sykdom, skade eller lyte.

Yrkesrettet attføring er en eldre trygdeytelse som krevde et godkjent attføringstiltak, som kunne være et kurs, skolegang, trening, hospitering på arbeidsplass eller lignende som vil øke den arbeidssøkendes mulighet for å komme i lønnet arbeid. Fra 1. mars 2010 ble yrkesrettet attføring erstattet av arbeidsavklaringspenger.

Attføring i Norge fram til og med 2009 Rediger

Det var NAV som hjalp til med formulering av søknad om yrkesrettet attføring, saksbehandlet søknaden og innvilget og utbetalte ytelser.

Ved sykdom eller skade var det vanlig at den det gjaldt mottok sykepenger i inntil 52 uker. Deretter måtte det søkes om rehabiliteringspenger dersom pasienten var under behandling med utsikt til bedring, eller attføringspenger dersom pasienten var i et attføringstiltak.

Tidligere var det opprettet såkalte «attføringsinstitutter» der den arbeidssøkende kunne få et opphold, gjerne med trening, og med forsøk på arbeide i flere forskjellige verksteder. Disse ble siden erstattet av flere forskjellige attføringsbedrifter, vernede arbeidsplasser, osv.

For arbeidstakere som hadde fått en sykdom eller skade som gjorde arbeidet umulig i det tidligere yrket, kunne utdannelse som et godkjent attføringstiltak være en mulighet til å ta et studium uten å måtte ta opp studielån. Attføringspengene ville da dekke både utgifter til mat, bolig, bøker, undervisningsmateriell, reiseutgifter og eventuelle skolepenger.

Attføringsavdeling er den avdelingen som følger opp den enkelte elev sin attføringsak. Blant hovedoppgavene er kontakt og rapportering til NAV, koordineringsansvar for det tverrfaglige samarbeidet på skolen og markedsføring av skolens helhetlige tilbud. Attføringsavdelingen består av 4 personer med ulik utdanning og arbeiderfaring.[trenger referanse]

Se også Rediger

Eksterne lenker Rediger