Atlas-alliansen

Atlas-alliansen er en stiftelse som består av 19 organisasjoner som er dannet av og for funksjonshemmede. Organisasjonen jobber med å bedre levevilkårene for funksjonshemmede i fattige land, og bekjempe farlige sykdommer som tuberkulose, meslinger og malaria som dreper millioner av mennesker i fattige land hvert år. De jobber med 60 forskjellige prosjekter i 20 land.

Atlas-alliansen ble tildelt Operasjon Dagsverk for 2009. Gjennom pengene som kom inn fikk ungdom med funksjonshemninger i Malawi, Uganda, Mosambik og Sør-Afrika tilgang til utdanning og yrkesopplæring og opplæring i sine rettigheter.

I fattige familier må foreldre prioritere hvilke av barna som skal sendes på skolen. Hvis et av barna har en funksjonshemning vil det i 90 % av tilfellene bli holdt hjemme. Gjennom OD 2009 ble funksjonshemmet ungdom og deres familier motivert til å begynne på en utdanning.

Atlas-alliansen ble tildelt TV-aksjonen i 1991 og 2002, samt Operasjon Dagsverk i 1998 og 2009.

Eksterne lenkerRediger