I fysikken er asymptotisk frihet et område av noen gaugeteorier som forårsaker at interaksjoner mellom partiklene blir vilkårlig svake på energiskalaer som blir vilkårlig store, eller ekvivalent på lengdeskalaer som blir vilkårlig små (på de korteste avstandene).

Asymptotisk frihet er en funksjon av kvantekromodynamikker (QCD), kvantefeltteorien av det kjernefysiske samspillet mellom kvarker og gluoner som de grunnleggende bestanddelene av kjernefysisk materiale.

Autoritetsdata