Astronomisk natt

Astronomisk natt er den delen av døgnet da solen er mer enn 18° under horisonten. Det vil si etter at skumringen har sluttet. I Norge forekommer ikke astronomisk natt om sommeren, og dette fenomenet (fravær av astronomisk natt) kalles lyse netter.