Astrid av Vendland

Astrid av Vendland, mytisk prinsesse i vendernes rike i Vendland på slutten av 900-tallet. Ifølge Snorre Sturlason[1] var hun datter av kong Burislav og søster av Geira og Gunhild (også benevnt som Świętosława av Polen).

Astrid av Vendland

Opphavet til Astrid er omdiskutert, fordi Snorres opplysninger ikke stemmer overens med andre kronologier om herskerne i området. En ubekreftet hypotese hevder at Snorre har referert feil, og at Astrid og Burislav var søsken. De kan dermed begge ha vært barn av kong Mieszko I av Polen. I så fall het Astrids mor Dobrawa av Bøhmen. Burislav kan etter denne hypotesen ha vært identisk med Boleslaw I av Polen som ble konge eller hertug i Polen etter sin fars død i 992. Astrid er også myteomspunnet gjennom sitt giftermål med jomsvikingenes høvding Sigvalde jarl[2]. Jomsvikingene hadde sitt hovedsete i Jomsborg

Astrids yngre søster Geira (ca 965 – ca 985) ble i 982 gift med den norske Olav Tryggvason som senere ble norsk konge. Søsteren Gunhild ble gift med den danske kong Svein Tjugeskjegg. Det er uklart om Gunhild også var identisk med dronning Sigrid Storråde som beskrives hos Snorre og som oppgis som mor til kong Knut den mektige. Kilder oppgir også at Gunhild senere ble gift med den svenske kong Erik Seiersæl.

ReferanserRediger