Assuwa var et forbund av riker i det vestlige Anatolia, som ble beseiret av hettittene omkring 1400 f.Kr. Assuwaforubundet hadde blitt dannet for å stå imot hettittene. Assuwaforbundet bestod ifølge hettittene av 22 riker.