Askjum (Østre Toten)

Askjum er en matrikkelgard i Nordlia i Østre Toten (gnr. 138). Eiendommen var fram til ca. 1900 den klart største i Nordli skolekrets, med et totalareal på ca. 1 300 mål og ei matrikkelskyld på over 33 mark. Mens husa lå på rundt 325 meters høyde, strakte eiendommen seg helt ned til Mjøsa, 200 meter lavere. Rundt forrige århundreskifte begynte ei omfattende oppstykking, der mesteparten av skauen og enga ble solgt til nyoppretta småbruk. I 1997 hadde hovedbølet (bnr. 8) igjen ca. 230 mål dyrka jord og 380 mål skau og annet areal, men i 1999 ble rundt 80 mål av Nordskauen hogd og lagt ut til byggefelt (Askjumlia).

I Askjums velmaktstid var blant annet en av Østre Totens ordførere eier av garden, nemlig sakfører Jacob Brager (ordfører 1862-65). Ei av Bragers døtre var forlova med Axel Fahlstrøm, drivkraft innafor Gjøviks kulturliv rundt 1880. Ei anna datter, Karoline, ble gift med kunstmaleren Eivind Nielsen.

De to våningshusa er gamle, etter tradisjonen fra ca. 1750, men sterkt ombygd. I 1929 var det eierskifte på garden, og i den forbindelse holdt selgeren igjen tomt til Askjumvillaen, den første frittliggende villaen i Nordlia. Huset er bygd i tilnærma jugendstil.

Gardsnavnet er etter Rygh en sammensetning av treslaget ask og heim. På garden er det fruktbar jord, og edellauvtreet ask trives godt der. Askjum er et vanlig gardsnavn på flatbygdene på Østlandet og finnes blant annet i nabobygdene Vardal, Eidsvoll og Brandbu.

Småbruk under AskjumRediger

  • Ask (husa ligger like ved den gamle husmannsplassen Lund)
  • Askeli
  • Bakkeli
  • Gropen/Sørli
  • Nyland
  • Solheim (som husmannsplass kalt Askjumstuggua)
  • Vilberg

Kilder og litteraturRediger

  • Breilid, Ludvik Olsen: Askjums historie (utrykt manuskript), Breilid 1941.
  • Norske Gardsbruk (1997)

Eksterne lenkerRediger

Norske Gaardnavne