Arv i biologisk forstand forekommer når egenskaper eller informasjon videreføres gjennom såkalt vertikal transmisjon, altså fra foreldre til avkom.

Den best undersøkte formen for arv er genetisk, men det fins også andre former for arv:

  • Genetisk arv innebærer at avkommet får alle eller noen gener av moren eller begge foreldre.
  • Epigenetisk arv innebærer at avkommet får molekylær, men ikke-genetisk informasjon fra moren.
  • Kulturell arv betegner prosesser der informasjon formidles mellom generasjonene gjennom prosesser som etterligning, læring og preging.

Se også rediger

Eksterne lenker rediger