Arnstad vestre

Arnstad vestre (gnr. 40/1) er en gård i Arnstadåsen på Skatval i Stjørdal kommune. Eiendommen er på 335 dekar, hvorav 135 er dyrket mark. Melkeproduksjonen på gården opphørte i 1973, og jorda blir bortforpaktet til Myhr vestre (gnr. 39/1) og Arnstad østre (gnr. 40/2). Opprinnelig mastu ble ombygd/restaurert til kårbolig i 1972, mens en gjennomgående vindusutskiftning ble gjennomført på hovedbygningen i 1986. Denne ble så fullrestaurert i 1991. Gården er kjent for å være hjemsted til Arnstad-slekten, en slekt bestående av flere prominente Senterparti-politikere fra mellomkrigstiden og frem til i dag.

BrukereRediger

Første nevnte bruker er Peder Olsen Arnstad (død 1809) som bygslet halve gården i 1756. Han kjøpte den i 1762. J.M. Schultz tok igjen gården på odel året etter, men solgte den til Peder O. Arnstads sønn, Peder P. Arnstad, i 1769. Hans tippoldebarn, Peder Arnstad, drev senere gården, og fikk blant andre sønnene Per Magnar Arnstad, Ola Arnstad og Arne Arnstad. Arnes to døtre, Eli Arnstad og Marit Arnstad, har begge vært fremtredende politikere og næringslivsledere. Eli Arnstad har overtatt gården. Olas datter Ellen Arnstad er forlagsredaktør i Allergruppen og har vært sjefredaktør i bladet Henne siden starten i 1994.

KilderRediger

  • Olav Vinge (red.): Skatval : Gårds- og slektshistorie, bind II (2001), s. 8–9.