Arne Altern

Arne Altern  (født 18. desember 1903 i Kristiania, død 8. oktober 1995 i Modum) var en norsk radioprogramleder og gårdbruker. Han ledet Landbrukshalvtimen i NRK Radio i mer enn 25 år.

Bakgrunn og utdannelseRediger

Arne Altern vokste opp på Bestum i Aker. Han tok agronomeksamen ved Vinterlandbruksskolen i Kristiania i april 1923. Deretter arbeidet han fire år som agronom ved gårder på Romerike, i Bærum og i Danmark. Han lærte fransk ved å arbeide i gartneri og frøforretning i Paris. Senere studerte han ved Norges Landbrukshøgskole (NLH), hvor han tok eksamen i 1931. Deretter arbeidet han ved Statens Frøkontroll, ved Åkervekstforsøkene på NLH, og med planlegging av driftsbygninger for Akershus Landbruksselskap. Ellers arbeidet han også som frilans reklamemann.

I 1934 giftet Arne Altern seg med arkitekten Ingeborg Dobloug (1903-1976), som var fra Furnes ved Hamar. Samme året kjøpte han gården Nord-Fure på Østmodum, som ekteparet drev frem til 1946. I denne tiden hadde han også «attåtnæring» i Statens kornforretning, som kornoppkjøper og mølleinspektør i Modum og Sigdal.

Ekteparet fikk seks barn fra 1935 til 1947. Fem av barna vokste opp.

LandbrukshalvtimenRediger

Altern ble ansatt som landbruksmedarbeider i Norsk Rikskringkasting i 1946. Han hadde denne stillingen til 1973, bare avbrutt av ett år hvor han var ansatt som reklamemedarbeider i Norsk Leca.  Med sin personlighet og allsidige interesser maktet Arne Altern å gjøre det ukentlige landbruksprogrammet til en institusjon med bredt nedslagsfelt hos norske radiolyttere. Gjennom Landbrukshalvtimen knyttet han matnyttig informasjon rettet mot yrkesutøvere sammen med formidling av naturopplevelser og de langsiktige kulturhistoriske linjene i samfunnet.

BlaafarveværketRediger

Som mølleinspektør reiste Arne Altern en del rundt i Modum. I 1938 var det blitt besluttet å rive glasshytta ved det nedlagte gruve- og industrianlegget på Modum. Altern tok da initiativ til å ta vare på anlegget. Til tross for at rivningsarbeidene hadde startet, klarte Arne Altern – sammen med støttespillere som han mobiliserte – å snu prosessen og dermed legge grunnlag for det som etterhvert skulle bli kulturinstitusjonen Blaafarveværket. Alterns redningsaksjon er beskrevet i Håvard Alterns bok Arne Altern tok affære.

Utmerkelser og priserRediger

LitteraturRediger

  • Steinar Brauteset;  Landbrukshalvtimen. Samlaget 1983
  • Håvard Altern; Arne Altern tok affære. Eget forlag 2020.