Arbeidsforskningsinstituttene

Arbeidsforskningsinstituttene bestod av flere statlige forskningsinstitutter i Norge fra 1964 til 1987. De var Yrkeshygienisk institutt (med seksjoner for yrkesmedisin, toksikologi, og yrkeshygienisk seksjon for analyser, samt bibliotek), Arbeidsfysiologisk institutt, Arbeidspsykologisk institutt og (fra 1981) Muskelfysiologisk institutt.

I 1986 ble Arbeidspsykologisk institutt skilt ut som Arbeidsforskningsinstituttet, de andre instituttene skiftet kort etter navn til Statens senter for arbeidsmedisin og yrkeshygiene, og deretter i 1989 til Statens arbeidsmiljøinstitutt.

En forløper for instituttene var et laboratorium for kjemisk analyse og vurdering av eksponering i norsk arbeidsliv som ble etablert av Direktoratet for arbeidstilsynet i 1947, og som utviklet seg til Yrkeshygienisk institutt i 1963.