Arbeids- og velferdsetaten

Arbeids- og velferdsetaten er en norsk statlig etat under Arbeids- og sosialdepartementet. Etaten er en sammenslåing av trygdeetaten og arbeidsmarkedsetaten. Etaten inngår, sammen med sosialtjenesten i kommunene, i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Etaten ledes av Arbeids- og velferdsdirektoratet, et statlig direktorat lokalisert i Oslo. Lederen for både direktoratet, etaten og NAV-forvaltningen forøvrig har tittelen arbeids- og velferdsdirektør. I 2010 ble Joakim Lystad utnevnt til arbeids- og velferdsdirektør.

Arbeids- og velferdsetaten
Triangelgården 1.jpg
Triangelgården, hvor NAV Hamar holder til.
TypeStatlig etat[1]
VirkeområdeNorge
Etablert1. juli 2006; 16 år siden (2006-07-01)[2]
Org.nummer889 640 782
Arbeids- og velferdsdirektørHans Christian Holte
HovedkontorArbeids- og velferdsdirektoratet
UnderlagtArbeids- og inkluderingsdepartementet
Ansatte14 069 (2013)[3]
Nettsidenav.no

Arbeids- og velferdsetaten har cirka 14 000 ansatte over hele landet, og har nesten hele befolkningen som brukere. Etaten forvalter en tredel av statsbudsjettet gjennom ordninger som arbeidsledighetstrygd, attføring, pensjon, barnetrygd, kontantstøtte, med mer.

I samarbeid med alle landets kommuner har etaten etablert lokale NAV-kontorer over hele landet. Lokalkontorene skal tilby tjenester fra den statlige arbeids- og velferdsetaten og den kommunale sosialtjenesten. Dette er en av de største endringer i nyere tid i velferdsordningene i Norge. Et sentralt mål med reformen er å få flere i arbeid og færre på stønad.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger