Arbeiderbevegelsens historie i Norge

norsk bokverk i seks bind

Arbeiderbevegelsens historie i Norge er et seks binds historieverk, utgitt av Tiden Norsk Forlag i årene 1985–1990.[1]

Verket omfatter arbeiderhistorien fra 1850 til 1990, og dekker både fagbevegelses- og partihistorie. Det er bredt illustrert, og omtaler de fleste sentrale personer innen bevegelsen.

Redaktører for verket var Arne Kokkvoll, Jacob Sverdrup og Edvard Bull (bind 1 og 5). Bilderedaktør for alle seks bind var Lill-Ann Jensen. Verket ble ved lanseringen trykket i opplag på mellom 10 000 og 15 000.

Tittel Tidsrom Forfattere Utgitt
Bind 1 Arbeiderklassen blir til 1850–1900 Edvard Bull 1985
Bind 2 På klassekampens grunn 1900–1920 Øyvind Bjørnson 1990
Bind 3 Gjennom kriser til makt 1920–1935 Per Maurseth 1987
Bind 4 Klassen og nasjonen 1935–1946 Tore Pryser 1988
Bind 5 Storhetstid 1945–1965 Trond Bergh 1987
Bind 6 Nye utfordringer 1965–1990 Jostein Nyhamar 1990

ReferanserRediger