Arbeideravisa (2008)

norsk avis

Arbeideravisa var en ukeavis som ble utgitt i Trondheimtorsdager. Avisa kom ut første gang 10. januar 2008, og kom med siste utgave 14. august 2008.

Økonomiske problemerRediger

Pengene til avisdrifta skulle etter planen skaffes til veie gjennom to emisjoner. Den ene ble gjennomført på slutten av 2007. Den andre emisjonen, våren 2008, ble det problematisk å gjennomføre. Styret valgte derfor å innstille utgivelsen av avisa med øyeblikkelig virkning den 7. april 2008 etter at siste avis ble utgitt 3. april.[1] Ekstraordinær generalforsamling den 29. april skulle avklare om det var grunnlag for videre drift. Signaler fra fagbevegelsen tydet lenge på at avisa kunne være reddet.[2] På generalforsamlingen viste det seg at det var kommet inn snaut 1,7 millioner kroner ved emisjonen, noe som var i tråd med budsjettet, og styret vedtok å gjenoppta utgivelsen av avisa fra og med 1. mai 2008.[3]

Både ansvarlig redaktør Charles Utvik og daglig leder Snorre Valen valgte å trekke seg etterat styret ikke klarte å reise den kapitalen som var vedtatt på avisas første generalforsamling, 4. desember 2007 – 3 millioner kroner.[4] Etter at den siste emisjonen var fullført ble det også klart at styreleder Arne Byrkjeflot trakk seg.[5]

Driften videreRediger

Målet var å utgi 48 utgaver i 2008 slik at avisa kunne kvalifisere til pressestøtte i 2009.

Kari Oliv Vedvik fra Høgskoleavisa i Trondheim ble engasjert som redaktør fram til 15. mai 2008 da frilansjournalist Albert H. Collett overtok stillingen som ny ansvarlig redaktør. Ny styreleder var Torstein Johansen, men han ble i løpet av høsten erstattet av en permanent styreleder.

Nedlegging og konkursRediger

19. august 2008 vedtok styret å legge ned Arbeideravisa på grunn av pengemangel.[6][7] Avisa kom ut med siste utgave 14. august 2008. Avisa hadde seks ansatte ved nedleggingen. I den sist utgitte avisa etterlyste redaktør Collett en ny eier som kunne bidra med 2 millioner kroner for å sikre driften ut 2008. På en generalforsamling 8. september 2008 ble det vedtatt å begjære oppbud.[8]

Idé og formålRediger

Målet med avisa var å «styrke ytringsfriheten og debatten i Trondheim» og «å bryte Adresseavisens avis- og meningsmonopol».

Per februar 2008 lå antall abonnenter på vel 1700. I mai lå antall abonnenter på vel 1800, foruten 1000 i løssalg. Målsetningen var 3000 og 2500.

Driftsselskapet ble etablert høsten 2007 med flere aksjonærer, blant annet fra flere fagforeninger og enkeltpersoner, deriblant kjøpmann Trond Lykke. Initiativet til etableringen kom fra LO i Trondheim.

ReferanserRediger

  1. ^ Arbeideravisa legges ned (Adresseavisen 7. april 2008)
  2. ^ Arbeideravisa kan være reddet (NRK Trøndelag 10. april 2008)
  3. ^ Ny utgave av Arbeideravisa (Adresseavisen 28. april 2008)
  4. ^ Valen trekker seg (Adresseavisen 11. april 2008)
  5. ^ Byrkjeflot går av (NRK Trøndelag 30. april 2008)
  6. ^ Arbeideravisa nedlagt (Adresseavisen 19.08.2008)
  7. ^ Arbeideravisa legges ned (NRK Trøndelag 19.08.2008)
  8. ^ Arbeideravisa slås konkurs (Adresseavisen 09.09.2008)