Denne artikkelen omhandler folkeslaget arawak. For andre betydninger, se arawak.

Arawak er en indiansk folkegruppe som lever i det nordlige Sør-Amerika, hovedsakelig langs Orinoco-elva i det østlige Colombia og i Venezuela, men også videre østover i Surinam, Guyana og Fransk Guyana. Folkegruppen spredte seg ut på De karibiske øyer og bosatte seg på alle øyene like nord til Bahamasøyene. Mens arawakene på De små Antiller ble erstattet av kariber, som fulgte etter i arawakenes spor, var det arawakene som møtte spanjolene på De store Antiller i nordvestlige Karibia i 1492. Mens arawakene fortsatt er en levedyktig folkegruppe på fastlandet i sør, ble alle arawakene i Karibia utryddet i løpet av 1500-tallet av spanjolene. Ennå lever en liten rest av karibene på øya Dominica. De snakker et språk som er en blanding av karibisk og arawak, noe som viser at arawakerne hadde en kulturell innflytelse på karibene.

Tegning av en arawakkvinne av John Gabriel Stedman 1818

Eksterne lenker rediger