Statens helsepersonellnemnd

(Omdirigert fra Apotekklagenemnda)

Statens helsepersonellnemnd (HPN) er en norsk statlig klagenemnd som behandler saker etter helsepersonelloven og apotekloven. I saker etter apotekloven ble nemnden satt som Apotekklagenemnda (AKN).[2][3]

Statens helsepersonellnemnd
Apotekklagenemnda
HPN
TypeNemnd
VirkeområdeNorge
Org.nummer983 194 583
LederRune Bård Hansen[1]
HovedkontorKrinkelkroken, Bergen
Nettsideshpn.no

Som HPN behandlet nemnden klager fra helsepersonell over vedtak om administrative reaksjoner fra Statens helsetilsyn, herunder:

  • suspensjon og tilbakekall av autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning
  • begrensning av autorisasjon
  • ny autorisasjon eller lisens
  • tap av retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B (rekvireringsrett, ofte kalt forskrivningsrett)
  • suspensjon av rekvireringsrett
  • advarsel
  • forkortelse av frist for tap av rekvireringsretten.

Nemnden er også klageorgan for avslag på søknad om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning fattet av Helsedirektoratet.

Som AKN er nemnden klageorgan for visse vedtak fattet av Statens legemiddelverk etter apotekloven. Når nemnden er satt som AKN, må to av nemndsmedlemmene ha farmasøytisk kompetanse på universitetsnivå og erfaring fra apotekvirksomhet.

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) er sekretariat for HPN og AKN. Nemnden har felles kontor med Helseklage i Bergen.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger