Apostasi (fra gresk: αποστασία) betyr «frafall», og brukes om frafall fra troen innenfor en gitt religion. Det er normalt et uttrykk som brukes av de tilbakeblivende religionsutøvere om utbryterne. Typiske grunner til frafall er når troen hos personen blir til vantro eller ikke-tro, altså en avvisning av religionen, eller konversjon. Det kan imidlertid også skyldes ekskommunikasjon, forfølgelse eller hvis personens tro etter hvert avviker så mye i forhold til den ortodokse religion at det ses på som en ny religion.

Logo fra kampanje for apostasi i Spania
Skisse over land hvor apostasi fra islam straffes (2013)

Apostasi i kristendommen

rediger

Kristendommen er i seg selv fra et jødisk synspunkt et frafall fra jødedommen og Moseloven. Om Paulus sies det i Apostlenes gjerninger (21:21):

  ...du lærer de jødene som bor blant hedningene, å vende seg fra Moses, og sier at de ikke skal omskjære barna sine og ikke leve etter skikkene våre. 

Derimot er det fra et kristent synspunkt nettopp kulminasjonen på jødedommen å ta imot den ventede Messias, altså Jesus Kristus.

Ut over dette forekommer ordet apostasi (frafall) kun i Paulus' andre brev til tessalonikerne om forutsigelsen av et stort frafall i de siste tider. Imidlertid er frafall et stort tema i Det nye testamente, hvor det ofte advares mot alt som kan føre en bort fra troen.

I kirkehistorien finnes likeså mange eksempler på apostasi, særlig i forbindelse med forfølgelse.

Apostasi i islam

rediger

Det er antatt at Koranen i sin endelig form ble nedskrevet innen 656 e.kr., og på den tiden var leseferdighetene forbeholdt de lærde.[1] Substantivformen av verbet قرأ qara'a , (Koranen) betyr «resitere» og henviser muligens til at teksten skal gjengies av muslimen (den hengivende til Allaha), men forstås og rettledes av den lærde (ofte omtalt som imam). Derimot medfører den stigende andelen lesekyndige i vår egen tid til økning av både kompetente, men også inkompetente lesere av Koranen (og oversettelsene) med vektlegging på voldsfokuserte vers- og surer.

Flere muslimske ekstremister har påstått at frafall innen islam skal føre til dødsstraff. De fleste muslimer i Norge mener at det ikke eksisterer slike vers i Koranen [trenger referanse]. Dette er et omstridt tema i den muslimske verden. I vesten går man ut ifra at islam utfører apostasidødsstraff. Islam.no fordømmer slike handlinger og mener at dette ikke har noe med islam å gjøre. 'Det er ingen tvang i religionen' som kommer fra kapittel 2 i Koranen, menes å være abrogert.

Flere vers i Koranen starter med 'Herren sa englene' og deretter skrift som beskriver straff. Med dette mener muslimene at det skal skje i dommedag og ikke i nåtiden. Apostasidødsstraff skal med andre ord skje i dommedag, mener muslimer i Norge [trenger referanse].

Referanser

rediger
  1. ^ Vogt, Kari (24. juni 2019). «Koranen». Store norske leksikon (norsk). Besøkt 1. januar 2020.