Antisionisme

opposisjon mot sionismen

Antisionisme er en negativ holdning til sionisme, det vil si en negativ holdning til de politiske anstrengelsene for å opprette en spesiell jødisk nasjonalstat, og etter staten Israels opprettelse i 1948, en motstand mot denne staten.

Da den moderne sionismen vokste frem i slutten av det 19. århundret ble den i begynnelsen møtt med stor motstand fra mange sider innenfor jødedommen i Europa. Det 20. århundrets utvikling med de nazistiske jødeforfølgelsene og dannelsen av staten Israel har gjort at sionisme fikk stadig mer støtte fra de fleste jøder.[trenger referanse] Nåtidens antisionister krever oftest at Israel skal opphøre å eksistere som jødisk stat til fordel for en mangeetisk/multireligiøs stat, eller en annen modell.[trenger referanse] Ettersom flere jøder i de senere årene er blitt motstandere av israelske bosetninger, har også flere jøder nå sluttet seg til bevegelsen.

Sionister stempler ofte antisionisme som en form for antisemittisme. Men enkelte ganger blir «antisionisme» brukt som eufemisme for antisemittisme.[trenger referanse]