Antisionisme

opposisjon mot sionismen

Antisionisme er en negativ holdning til sionisme, det vil si en negativ holdning til de politiske anstrengelsene for å opprette en spesiell jødisk nasjonalstat, og etter staten Israels opprettelse i 1948, en motstand mot denne staten eller dens karakter som en nasjonalstat for jøder (i motsetning til f.eks. en felles stat for jøder og palestinere som bor i området).

Da den moderne sionismen vokste frem i slutten av det 19. århundret ble den i begynnelsen møtt med stor motstand fra mange sider innenfor jødedommen i Europa. Antisionisme på 1800-tallet og første del av 1900-tallet var assosiert med progressive, liberale, venstreorienterte og assimilerte miljøer blant jøder i Europa, som gjerne oppfattet sionismen som en bakstreversk, sjåvinistisk og fundamentalistisk ideologi. Antisionisme var før Midtøsten-konflikten dermed en ideologi som hovedsakelig hadde oppslutning blant mange jøder.[1] Det 20. århundrets utvikling med pogromer i Russland tidlig i århundret og senere de nazistiske jødeforfølgelsene og dannelsen av staten Israel har ført til at sionisme fikk stadig mer støtte fra jødisk hold.[trenger referanse] Samtidig har antisionisme blitt en ideologi som har størst oppslutning blant ikke-jøder, spesielt i arabiske land og andre muslimske land der antisionisme ofte har vært offisiell politikk og konsensusholdning blant befolkningen. Noen av nåtidens antisionister krever at Israel skal opphøre å eksistere som jødisk stat til fordel for en mangeetisk/multireligiøs stat, eller en annen modell.[trenger referanse] Ettersom flere jøder i de senere årene er blitt motstandere av israelske bosetninger, har også flere jøder nå sluttet seg til bevegelsen.

Sionister stempler ofte antisionisme som en form for antisemittisme. Men enkelte ganger blir «antisionisme» brukt som eufemisme for antisemittisme.[trenger referanse]

ReferanserRediger

  1. ^ Benjamin Balthaser: When Anti-Zionism Was Jewish: Jewish Racial Subjectivity and the Anti-Imperialist Literary Left from the Great Depression to the Cold War, American Quarterly, vol. 72, nr. 2, 2020, s. 449–470, doi:10.1353/aq.2020.0019