Antinomisme, eller lovløshet, i teologi er idéen om at medlemmer av en spesiell religiøs gruppe er uten forpliktelse til å adlyde etiske eller moralske lover slik de blir presentert av religiøse autoriteter. Antinomisme er det motsatte av legalisme som fremhever at lydighet til en samling religiøse lover er nødvendig for frelse. Ordet antinomisme kommer fra de greske anomia, som betyr lovløshet, og anomos som betyr lovløs.

Begrepet har ført til spenning mellom religiøse autoriteter i opposisjon mot hverandre. Få grupper eller sekter kaller seg eksplisitt «antinomiske», men anklagen blir ofte rettet av noen sekter mot konkurrerende sekter.