Antihistaminer er en klasse av legemidler, som motvirker virkninger fra histamin, som kroppen frigir når immunsystemet møter et allergen, som enten kan være skadelig eller uskadelig. Histamin medierer allergiske reaksjoner som fremkaller for eksempel rødme, kløe og irritasjon av luftveiene. Antihistaminer kan således lindre slike reaksjoner/plager i større eller mindre grad.

Liste av antihistaminer

rediger

Litteratur

rediger
  • Madigan, Michael T.; Martinko, John M.; Stahl, David A.; Clark, David P.; Brock, Thomas D. (2012). Brock Biology of Microorganisms (13 utg.). Boston, Mass. Pearson. ISBN 032173551X. 
  • Sand, Olav; Sjaastad, Øystein V.; Haug, Egil; Toverud, Kari (2014). Menneskets fysiologi (2 utg.). Oslo. Gyldendal akademisk. ISBN 9788205423411. 
  • Widmaier, Eric P.; Raff, Hershel; Strang, Kevin T. (2014). Vander's human physiology : the mechanisms of body function (13 utg.). New York. McGraw-Hill. ISBN 9781259080821. 
  • Rang, H. P.; Dale, M. M.; Ritter, J. M.; Moore, P. K. (2003). Pharmacology (5 utg.). Elsevier Limited. ISBN 0-443-07145-4. 
  • Rang, H. P.; Dale, M. M.; Ritter, J. M.; Flower, R. J.; Henderson, G. (2012). Pharmacology (7 utg.). Elsevier, Churchill Livingstone. ISBN 978-0-7020-3471-8. 
  • Simonsen, Terje; Aarbakke, Jarle; Lysaa, Roy (2012). Illustrert farmakologi. Bind 2 (3 utg.). Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1305-4. 
  • Lemke, Thomas L.; Williams, David A.; Roche, Victoria F.; Zito, S. William (2013). Foye's Principles of Medicinal Chemistry (7 utg.). Lippincot Williams & Wilkins. ISBN 1-4511-7572-8.