Antibrote

Antibrote («blodig motstand») var ifølge gresk mytologi en av de tolv amasonene som bisto dronning Penthesilea med å frigjøre Troja under den trojanske krigen. Hun ble drept av Akilles i Troja.