Anna Jebsens Minde

Anna Jebsens Minde er et barnehjem stiftet i Bergen i 1866. Institusjonen var drevet privat fram til 1980, da Hordaland fylkeskommune tok over driften. Fra 1987 har barnehjemmet vært i drift under navnet Bønesskogen Barnehjem - Anna Jebsens Minde, på Bønes.

HistorieRediger

Initiativet til opprettelsen av barnehjemmet Anna Jebsens Minde, kom fra borgerskapets kvinner, blant andre Anna Jebsen, konen til konsul Peder Jebsen. Konsulen forærte dessuten en eiendom til barnehjemmet. Selve etableringen var et samarbeid mellom kirken, fremtredende embetsmenn og velstående kjøpmenn. Barnehjemmets første lokaler var på Krohnengen, fra 1870 i Strandgaten, og fra 1912 i Kalfarveien 83. I statuttene fra 1871 står det at pikebarn har fortrinnsrett foran guttebarn. Alderen på barna var 2–18 år.

ArkivRediger

Noe arkivmateriale etter Anna Jebsens Minde blir oppbevart ved Hordaland fylkesarkiv. Barnevernet i Bergen sendte barn til denne institusjonen, og derfor kan opplysninger som vedtak om plassering av barn, finnes i arkivene etter barnevernsnemnder og sosialkontorer. I de kommunale arkivene vil det også kunne finnes opplysninger om bygningsforhold, drift, tilsyn og annet.

Eksterne lenkerRediger