En anmeldelse er en journalistisk eller essayisk tekst som refererer og vurderer et kunstverk: en film, en bok, et teaterstykke, tv-program, billedkunst, videospill, musikkinnspillinger og konserter.

Anmeldelser publiseres både i aviser, tidsskrifter, i nettmedier og i egne essay- og artikkelsamlinger.[1]

Litteratur- og kunstkritikk i moderne forstand er en del av den borgerlige offentlighet og har vokst med bredden på det lesende publikum og med utbredelsen av aviser og tidsskrifter. Oppgaven har vært å vurdere, sammenligne og være smaksdommer. Grunnlagene for vurderingen har skiftet med tid og sted. Man har vurdert ut fra estetiske kriterier og litterær/kunstnerisk verdi, ut fra verkets ideologi og budskap eller ut fra andre forhold i den tid de blir omtalt eller kritisert.[1]

Norge rediger

Det har vært vanlig at de største avisene har hatt egne anmeldere knyttet til seg, både som fast ansatte og som frilansere. Norske aviser har tradisjon for å anmelde et stort antall av norsk og oversatt skjønnlitteratur og også faglitteratur av allmenn interesse. Fagtidsskrifter har tradisjon for å anmelde bøker relevante for sine fag.[1] Kjente norske kritikere har vært A. O. Vinje (i tidsskriftet Dølen), Henrik Jæger, C.J. Hambro, Johan Borgen, Carl Fredrik Engelstad og Philip Houm.[1]

Organisasjonen Norsk kritikerlag organiserer kritikere innen litteraturkritikk, musikk- og kunstkritikk; og hadde per 1. februar 2011 344 medlemmer fordelt på tre seksjoner.[2] Norsk Filmkritikerlag organiserer anmeldere av film. Litteraturkritikere kan motta prisen Årets kritiker, mens Dalgards kritikarpris tildeles både litteratur- og filmkritikere.

Referanser rediger

  1. ^ a b c d «litteraturkritikk», Store norske leksikon. Lest 26. januar 2013.
  2. ^ «Om Kritikerlaget», Norsk kritikerlag, lest 26. januar 2013