Anguttaranikaya

Anguttaranikaya er en buddhistisk religiøs tekstsamling. Det er den fjerde av fem samlinger (nikaya) innenfor Sutta pitaka, som er en av «de tre kurvene» i Tripitaka, Theravadabuddhismens kanon.[1][2] Sutta pitaka er den av de tre kurvene som inneholder læreutsagn fra Buddha om buddhismens innhold.

Anguttaranikaya inneholder flere tusen suttaer (sutra) fra Buddha og hans disipler, organisert i 11 avsnitt, etter hvor mange dhammagjenstander som det henvises til i hver sutta.

Utdrag fra teksten er oversatt til norsk og utgitt i samlingen Buddhas fortellinger, 2001.

ReferanserRediger

  1. ^ Wetlesen, Jon (1983). Selverkjennelse og frigjøring: et buddhistisk perspektiv. Oslo: Universitetsforlaget. s. 116. ISBN 8200065138. 
  2. ^ Buddhas samtaler: de lange tekstene. Oslo: Solum. 1992. s. 14. ISBN 8256008407.