Andhra Mahasabha

Andhra Mahasabha var en organisasjon for telugutalende i fyrstestaten Hyderabad. Den ble til på 1920-tallet under navnet Andhra Jana Sangh. Organisasjonen var først mest opptatt av språklige, kulturelle og sosiale spørsmål, men ble på 1930-tallet politisert.[1] Andhra Mahasabha krevde i 1937 politiske reformer og innføring av ansvarlig regjering i staten Hyderabad. Organisasjonen framsto fra da av som et politisk parti og ble en kanal for politisk mobilisering etter at Hyderabad State Congress i 1938 var forbudt av myndighetene.[2]

Andhra Mahasabha var splittet i en moderat og en radikal fraksjon. På 1940-tallet kom den under innflytelse av kommunistene.[3] Ravi Narayana Reddy var lederfiguren blant de radikale, som støttet opprøret blant bøndene i Telangana-regionen. Reddy ble i 1944 valgt til organisasjonens leder.[4] I 1945 brøt en gruppe moderate ut og dannet i 1945 Nationalist Andhra Mahasabha under ledelse av Mandumulu Narsing Rao,[5] organisasjonens tidligere leder.

ReferanserRediger

  1. ^ Lucien D. Benichou: From Autocracy to Integration: Political Developments in Hyderabad State (1938–1948), Hyderabad: Orient Longman, 2000, s. 36-37.
  2. ^ Wilfred Cantwell Smith: «Hyderabad: Muslim Tragedy», Middle East Journal, bd. 4, nr. 1, 1950, s. 32.
  3. ^ Benichou, s. 134ff.
  4. ^ Benichou, s. 147.
  5. ^ Benichou, s. 137, 148.