Anatomisk institutt (UiO)

Anatomisk institutt (UiO) (etablert 1815) var det første norske lærestedet innen medisin.[1][2]

Ved Det Kongelige Frederiks Universitet var medisin ett av tre institutt ved starten i 1811. [3] De tre tilsatte var lege Nils Berner Sørensen, stabskirurg Magnus Andreas Thulstrup og Michael Skjelderup. Første forelesning ved anatomikammeret var ved Skjelderup den 23. januar 1815, som er betraktet som dagen for grunnlegging av Anatomisk institutt.

Bestyrer av instituttet har vært Michael Skjelderup (1815–49), Joachim Andreas Voss (1850–75), Jacob Munch Heiberg (1878–87), Gustav Adolph Guldberg (1888–1908) og Kristian Emil Schreiner (1908–45). På 1930-tallet fikk man spesialitetene fysisk antropologi (Kristian Emil Schreiner til 1945, fra 1947 Johan Torgersen) og nevroanatomi (Alf Brodal, Jan B. Jansen, Fred Walberg, med flere). Walberg ledet det fra 1966 til 1990, da det flyttet fra Domus medica (Karl Johan) til Gaustad.

Det var hit man braktet skjelettrestene fra Gokstadskipet, først i 1880, så 1920 og i 2007. Den antropologiske samlingen ble gradvis bygget opp på slutten av 1800-tallet, og ble i løpet av mellomkrigstiden brukt til å kartlegge fortidens befolkning i Norge, med hensyn til skalleform, kroppslengde og levealder. Samlingen fikk sitt nåværende navn (De Schreinerske Samlinger) i 1972.[1] Samlingen bestyres i dag (2017) av anatomiprofessor Per Holck.

I 2017 gjenfinnes Anatomisk Institutt som Seksjon for anatomi, som ligger under Institutt for medisinske basalfag ved Det medisinske fakultet.[4]

Referanser

rediger
Autoritetsdata