Analytical engine

Selv om diverse hjelpemidler for å utføre beregninger ble konstruert langt tilbake i historien er det først etter 1940 at utviklingen av moderne elektroniske datamaskiner begynte. Det hadde vert et tidligere forsøk på å utvikle noe lignende på en moderne elektronisk datamaskin i 1835 altså da laget av Charles Babbage. Da han skulle beskrive den sa han at det var en mekanisk dampdrevet innretning som brukte hullkort som innlesningsmedium. Hullkort er egentlig en veldig dårlig måte å lagre data nå for tiden.