Amon Lhaw

Amon Lhaw (Sindarin: Ørets Ås) er en fiktiv ås i J.R.R. Tolkiens Midgard.

Den er en av de tre toppene som ligger ovenfor Rauros fallene i den søndre enden av den lange sjøen Nen Hithoel. Den ligger blant Emyn Muil på den østre siden av Anduin. Den er tvillingåsen til Amon Hen (Øyets ås) som ligger på den vestre elvebredden. Mellom dem, midt i strømmen over Rauros, ligger fjelløya Tol Brandir (Tindpigg), og på den øya hadde aldri noen mann, alv eller dverg satt sin fot.

I en tid for lenge siden hadde Amon Lhaw vært en del av Gondors forsvarsverk ved nordgrensen, og en av de viktigste utkikkspostene. Det var bygget et høysete på toppen (Hørselens høysete), og dette sete var bygd lenge før Ringkrigen i det tredje tidevervet; da var det alt falt under Saurons innflytelse.

Amon Lhaw blir også kalt Hørselens åsVestrønt.