Amerikansk isolasjonisme

Amerikansk isolasjonisme er en utenrikspolitisk strømning som hevder USAs fordel og rett til å handle unilateralt i internasjonal politikk.[1][2][3] Isolasjonismen vil unngå innblanding i konflikter og permanente allianseforpliktelser utenfor det amerikanske kontinentet, og ofte betone USAs økonomiske uavhengighet, men avviser ikke diplomatisk og økonomisk samkvem som sådan. Isolasjonismen har vært særlig påtagelig i USAs forhold til Europa. Mer sjelden har noen isolasjonister, som «America First»-bevegelsen (1940–1941), tatt til orde for en egentlig tilbaketrekning fra de verdenspolitiske begivenhetene.[1]

Den amerikanske isolasjonismen kan sies å ha blitt uttrykt allerede i president George Washingtons avskjedstale, hvor han oppfordret det amerikanske folket til å dra fordel sin isolerte beliggenhet i verden, og til å unngå forpliktelser i utenrikspolitikken, spesielt overfor europeiske makter.[1]

Det tradisjonelle historiesynet har vært at USAs utenrikspolitikk har vekslet mellom isolasjonisme (tilbaketrekning) og internasjonalisme. Siden 1990-årene har flere historikere utfordret dette synet, og argumentert for at unilateralisme og ikke-intervensjonisme må forstås som vedvarende ideer i amerikansk utenrikspolitisk tenkning.[1][2][3][4][5][6][7]

I det internasjonale politiske systemet som ble bygget opp etter krigen, har USA deltatt i forpliktende internasjonalt samarbeid gjennom institusjoner som FN og NATO. Det finnes derimot spor av isolasjonistisk eller ikke-intervensjonistisk tenkning i den hjemlige motstanden mot intervensjoner på andre kontinenter, og krav om tilbaketrekning av amerikanske styrker, for eksempel under og etter Vietnamkrigen og Irakkrigen.[1]

Referanser rediger

  1. ^ a b c d e Doenecke, Justus D. (2017). «Isolationism». Oxford Research Encyclopedia of American History (engelsk). Oxford University Press. doi:10.1093/acrefore/9780199329175.013.49. 
  2. ^ a b Braumoeller, Bear F. (2010). «The Myth of American Isolationism». Foreign Policy Analysis (engelsk). 6 (4): 349–371. doi:10.1111/j.1743-8594.2010.00117.x. 
  3. ^ a b Restad, Hilde Eliassen (2015). American Exceptionalism: An Idea that Made a Nation and Remade the World (engelsk). London og New York: Routledge. ISBN 978-0-415-81751-6. 
  4. ^ McDougall, Walter A. (1997). Promised Land, Crusader State: The American Encounter with the World since 1776 (engelsk). Boston: Houghton Mifflin. ISBN 978-0-395-83085-7. 
  5. ^ Dunn, David Hastings (2005). «Isolationism revisited: seven persistent myths in the contemporary American foreign policy debate». Review of International Studies (engelsk). 31 (2): 237–261. doi:10.1017/S0260210505006431. 
  6. ^ Podliska, Bradley F. (2010). Acting Alone: A Scientific Study of American Hegemony and Unilateral Use-of-Force Decision Making. Lanham: Lexington Books. ISBN 978-0-7391-4251-6. 
  7. ^ Danielsen, Helge (2013). «USA og den kalde krigen». I Waage, Hilde Henriksen, Tamnes, Rolf og Vik, Hanne Hagtvedt. Krig og fred i det lange 20. århundre. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. s. 46–67. ISBN 978-82-02-43191-4.