Åpne hovedmenyen
Alv Erlingsson
Født1190
Død1240
Ektefelle Ingeborg Bårdsdatter av Rein
Barn Erling Alvsson
Beskjeftigelse Gårdbruker

Alv Erlingsson av Tornberg (født ca. 1190 – død ca. 1240) var en mektig oppsitter på Ringerike. Han var lendmann og gift med Ingeborg Bårdsdatter av Rein, søster til hertug Skule.[1] Alvs sete var ifølge Håkon Håkonssons saga storgården Tornberg, som i dag er kjent som TanbergNorderhov, som ligger like ved Norderhov kirke i Ringerike kommune.[2][1]

I åra 12201231 var Alv sysselmann til hertug Skule på Søndmør i Borgund og nevnes der som en av Varbelgernes førere.

Fra 1232 hadde ikke lenger hertug Skule en maktposisjon som tilsa at han kunne klare å beholde tredjedelen av landet under sitt styre. Sagaen regner opp noen mektige menn som sto Skule bi under riksmøtet i Bergen i 1233, mellom Skule og kong Håkon, da krav om reduksjon av jarledømmet først ble reist. Kretsen omfattet bl.a. Alv Erlingsson av Tornberg. I 1239 var Alv regnet blant Skules ivrigste tilhengere, da denne ville anta kongenavn og innstevnet de mektigste bøndene i hele Trøndelag til Øreting.

Alv deltok også i Skules oppstand i 1240 og var en av hans mest trofaste menn under kampene mot birkebeinerne, som ble slått det året. Da han ikke nevnes etter dette, døde han trolig kort tid senere.[3]

Hans sønn var Erling Alvsson, og sønnesønnen hadde samme navn som bestefaren (og som han ikke bør forveksles med), Alv Erlingsson (yngre), og ble en sentral mann i formynderkretsen rundt kong Eirik Magnusson før han ble sjørøver og gjorde opprør mot den norske tronen.

ReferanserRediger

  1. ^ a b Bugge, Alexander. «Haakon Haakonsøns saga». Norske kongesagaer. I.M Stenersens forlag, Kristiania 1914. Heimskringla.no. Besøkt 13. mai 2016.  kap. 176, note 443. Sitat: «D. e. Alv av Thornberg (Tanberg paa Ringerike), som var g. m. Skules søster Ingebjørg»
  2. ^ Håkon Håkonssons saga, kap. 198
  3. ^ Håkon Håkonssons saga, kap. 218