Alta bataljon

(Omdirigert fra Alta Bataljon)

Alta bataljon var en bataljon innen den norske 6. divisjon, med standkvarter i Alta. Bataljonen ble opprettet 1. januar 1918. Under felttoget i Norge i 1940 ble den ledet av oberstløytnant Arne Dagfin Dahl. Etter krigen ble Alta bataljon gjenopprettet frem til den ble lagt ned i 1995.[1]

Bataljonens gamle fane fra før 1940 i Fanehallen, Krigsmuseet i Narvik

NøytralitetsvaktRediger

Alta bataljon ble mobilisert i oktober 1939 som nøytralitetsvakt grunnet utbruddet av annen verdenskrig og ble plassert i grenseområdene i Øst-Finnmark under vinterkrigen. Bataljonen skulle sikre norsk territorium mot sovjetisk aggresjon. Alta bataljon ble demobilisert den 15. januar 1940.

Felttoget i Norge i 1940Rediger

Etter den tyske invasjonen den 9. april 1940 ble bataljonen mobilisert som en del av 6. divisjon i fremrykkingen mot den tyske 3. bergdivisjon i fjellene nord for Narvik.

 
Fjellet Læigastind på grensen mellom Troms og Nordland. Alta bataljon erobret høydedragene fra østerrikske bergjegere i maidagene 1940.

Bataljonen hadde to måneder i felt og utførte offensive operasjoner mot general Eduard Dietls forskansede styrker. De lett bevæpnede norske soldatene angrep under ekstreme forhold i fjellområdene i Nordland mot langt bedre utdannede tyske styrker. Bataljonen fikk bare unntaksvis fly eller artilleristøtte, mens Luftwaffe etter hvert ble stadig mer aktiv.

På tross av dette hadde de allierte styrkene i begynnelsen av juni 1940 presset de tyske styrkene ut av Narvik og stengt de inne i en liten lomme ved grensen mot Sverige. I de siste ukene av kampene ble bataljonen stadig mer herdet, og fikk tilgang til erobret tysk utstyr. I det de allierte styrke i Nord-Norge forberedte det endelige fremstøtet mot de tyske styrkene gikk Tyskland til angrep mot Frankrike, dette tvang de allierte til å trekke seg tilbake fra Norge.

Den tyske generalen Dietl uttalte etterpå at han maksimalt kunne ha holdt ut to døgn til før han hadde måttet gitt opp og søkt internering i Sverige.

Bataljonen ble transportert fra Grovfjord og demobilisert på Altagård den 11. juni 1940.

 
Narvik brenner, bildet sannsynligvis fra mai 1940

Etter andre verdenskrigRediger

Inntil 1996 var det innsendt søknader om krigspensjon fra 162 tjenestegjørende eller etterlatte etter tjenestegjørende i Alta bataljon, tilsvarende 20 % av bataljonens styrke under krigsinnsatsen i 1940. Av disse ble 58 søknader innvilget.[2]

UtmerkelserRediger

To offiserer fra Alta bataljon, bataljonssjef Arne Dagfin Dahl og kaptein Ole Forseth, ble tildelt St. Olavsmedaljen med ekegren for innsats under felttoget i 1940. Elleve soldater i bataljonen ble tildelt Krigsmedaljen, tre av disse falt i kampene og ble tildelt medaljen post mortem.[3]

FaneRediger

Alta bataljon bar på sin fane stedsnavnene Roasme 1940 og Lille Balak 1940.

ReferanserRediger

LitteraturRediger

  • Dahl, A.D. Med Alta bataljon mot tyskerne, 1946
  • Sandvik T. Operasjonene til lands i Nord-Norge 1940, 1965.
  • Ramberg S.E.L, Andersen T, Petterson A Alta bataljons historie 1898-1995, 1996.
  • Eitinger-utvalgets innstilling, desember 1988.
  • Helse- og omsorgsdepartementet, NOU 1998:12.

Eksterne lenkerRediger