Almindelig Hospital (København)

Almindelig Hospital var et sykehus som lå i Amaliegade i Frederiksstaden i København.

Sykehuset tegnet av H.G.F. Holm i 1848
Sykehuset rives i 1895Fra Det Kongelige Bibliotek

Sykehuset ble etablert som forbedring av fattigvesenets forsorg og var primært en stiftelse for byens fattige med plass til 600 lemmer og sete for fattigvesenets administrasjon. I tillegg ble det opprettet en mindre sykeavdeling som med årene ble betraktelig utvidet.

Almindelig Hospital var beregnet for «alminnelige» mennesker i fattige kår, i motsetning til det finere Frederiks Hospital, hvis bygninger fremdeles eksisterer på den andre side av Amaliegade.

Bygningen var oppført i perioden 1766–1769 i louis seize etter tegninger av Nicolas-Henri Jardin. Johan Christian Conradi ledet oppføringen som murermester og entreprenør. Den 33 fag lange bygningen i tre etasjer og med mansardtak kostet med innredning i alt 87 000 riksdaler.

Koleraepidemien i 1853 fikk gode vilkår på hospitalet hvor det bodde 1 200 mennesker, stuet sammen under usle forhold. I løpet av en måned ble 616 pasienter angrepet, hvorav 538 døde.[1]

Innvielsen av Københavns Kommunehospital i 1863 var en avlastning for Almindelig Hospital. Sykehuskomplekset ble revet i 1895 da det i mellomtiden i 1892 var blitt avløst av et nytt kompleks på Nørre AlléNørrebro ved arkitekt Vilhelm Petersen.

Den nåværende lange, ensartede boligeiendommen med dyrefrise under taket ble oppført som erstatning i 1896 i Amaliegade 26–36 ved arkitekt Ole Boye.[2]

I 1919 flyttet sykehuset videre til Sankt Johannes Stiftelses bygninger i Ryesgade, hvor institusjonen fra 1941 ble betegnet Nørre Hospital og Københavns Plejehjem.

Fra 1940-tallet ble sykehuset i stigende grad benyttet til pleiepasienter. I 1978 ble Nørre Hospital nedlagt, bygningene på sjøsiden revet og erstattet av det nye Plejehjemmet Sølund.

Et kjent fattiglem var byggespekulanten Hellig-Hansen som døde her i 1923.

ReferanserRediger