Alginsyre

kjemisk forbindelse

Algininsyre, alginat, er en organisk kjemisk forbindelse, som finnes i brune alger. Alginat danner høyviskøse oppløsninger i vann. Et alginatmolekyl er en kopolymer som er oppbygget av de to sukkerenheter guluronsyre og mannuronsyre. Forholdet mellom de to sukkerarter og lengden av molekylet varierer. Ved tilstedeværelse av kalsiumioner i en oppløsning foregår en gelering, hvorved de negativt ladede guluronsyreenheter blir kryssbundet av de positivt ladede kalsiumioner. En tilsvarende kryssbinding kan oppnås med andre kjemikalier, f.eks. glutaraldehyd.

Alger

Alginat benyttes i matvareindustrien som størkningsmiddel, og kan i mange tilfelle erstatte gelatin. Da det er et planteprodukt, brukes det derfor i vegatarisk kost.

Alginat fremstilles ved utvinning fra alger.