Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung

Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung er en tysk stiftelse som forvalter Kruppfamiliens tidligere familieformue.

Stiftelsen er største aksjonær i selskapet ThyssenKrupp, med en andel på 25,1 % (2006). Ettersom Thyssen ved fusjonen utgjorde to tredjedeler og Krupp en tredjedel er dette en ikke ubetydelig aksjepost. ThyssenKrupp har 200 000 ansatte og omsatte i 2003 for omkring 300 milliarder kroner.

Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung engasjerer seg sterkt i filantropi og støtter en rekke almennyttige formål, bl.a. kultur og sport. Stiftelsen deler også ut en rekke priser og stipendier.

Stiftelsen ble grunnlagt av industrimannen Alfried Krupp von Bohlen und Halbach kort før hans død, gjennom at sønnen Arndt von Bohlen und Halbach gav avkall på arv.

Eksterne lenker

rediger