Aleph (operativsystemkjerne)

Aleph var en monolittisk og distribuert operativsystemkjerne som ble utviklet ved University of Rochester i byen Rochester i den amerikanske delstaten New York. Arbeidet med Aleph begynte i 1975, og den første brukbare versjonen var ferdig høsten 1976. Aleph inngikk som en del av universitetets prosjekt Rochester Intelligent Gateway (RIG), og var et tidlig stadium på veien mot skapelsen av mikrokjernen Mach i 1985.

Aleph
En 16-biter Data General Eclipse minidatamaskin hos Computer History Museum
PlattformData General Eclipse, PDP-10, Xerox Alto
SjangerOperativsystemkjerne
OS-familieDistribuert operativsystem
KjerneMonolittisk kjerne
EtterfølgerAccent

Maskinvaren som Aleph benyttet var heterogen, og ikke ensartet;[1][2][3][4] nettverkstjenerne var 16-biter Data General Eclipse og 36-biter PDP-10 minidatamaskiner, mens klientmaskinene var 16-biter Xerox Alto personlige datamaskiner. Disse var koblet sammen i et lokalnett i form av 3-Megabit Xerox Ethernet.[4] Aleph ga klientene filtjenester over nettverk, tilgang til ARPANET og lokale skrivere og plottere, lokal fillagring, tekstbehandling, og mye annet.[1][4] Den aktive utviklingen av Aleph fortsatte utover 1980-tallet, men det forhold at Data General Eclipse og Xerox Alto gikk ut av bruk, satte en effektiv stopper for Aleph våren 1986.[1]

Carnegie Mellon University i Pittsburgh, Pennsylvania, kombinerte lærdommene fra Aleph med sine egne erfaringer med SPICE Project (1979–1981)[5] for distribuerte personlige arbeidsstasjoner.[6] I april 1981 begynte de utviklingen av den distribuerte operativsystemkjernen Accent, som var en direkte etterfølger til Aleph.[7] Accent var i sin tur en direkte forgjenger til Mach.[2]

Historisk sammenheng

rediger

Operativsystemkjernen Aleph ble utviklet ved University of Rochester i byen Rochester i den amerikanske delstaten New York.[1] Arbeidet med Aleph begynte i 1975, og den første brukbare versjonen var ferdig høsten 1976.[1] Aleph inngikk som en del av universitetets prosjekt Rochester Intelligent Gateway (RIG),[1][2] og var et tidlig stadium på veien mot skapelsen av mikrokjernen Mach i 1985.[2]

Aleph er en historisk operativsystemkjerne, og er ikke lenger i praktisk bruk. Prinsippene for dens konstruksjon,[1] og de praktiske lærdommene som dette prosjektet har gitt oss,[1] er likevel fortsatt aktuelle i dag, selv om de realiseres på en annen måte.

En gråsone mellom tredje og fjerde generasjon

rediger

Utdypende artikkel: Operativsystemets historie

Fortellingen om Aleph er en del av operativsystemets historie, og i så måte befinner denne kjernen seg i en gråsone. Vi kan skille mellom tredje generasjons operativsystemer (som oppstod sammen med fremveksten av integrerte kretser), og fjerde generasjon (som sammenfaller med fremveksten av den personlige datamaskin). Aleph er en mellomform, for kjernen kommuniserte med både minidatamaskiner og de første personlige datamaskinene (Xerox Alto). Tidsmessig ble Aleph også utviklet i overgangen mellom tredje og fjerde generasjons operativsystemer.

Distribuert operativsystem

rediger

Utdypende artikkel: Distribuert operativsystem

Aleph er også en del av historien til distribuerte operativsystemer. Det finnes to parallelle linjer i utviklingen av operativsystemer, der den ene linjen har fulgt prinsippet om tidsdeling og sentralisering. UNIX og Linux er de mest kjente eksempler på dette, men vi kan også nevne operativsystemer for IBM stormaskiner: OS/360, MVS, OS/390 og z/OS. Den andre linjen har fulgt prinsippet om desentralisering og parallellprosessering. Nettverksoperativsystemer hører inn under denne kategorien, og var opprinnelsen til distribuerte operativsystemer.

Forhistorien til Mach

rediger

Utdypende artikler: Accent og Mach

Mikrokjernen Mach ble utviklet ved Carnegie Mellon University i Pittsburgh, Pennsylvania. Den er kanskje den mest kjente og innflytelsesrike av alle mikrokjerner, men ikke alle avarter av Mach er mikrokjerner. Mach ble utviklet som en erstatning av kjernen i UNIX-avarten Berkeley Software Distribution (BSD), og den virtuelle hukommelsen til Mach ble adoptert i 4.4BSD og senere også i FreeBSD. Andre kjente derivater av Mach har blitt adoptert av NeXTSTEP, Mac OS X og iOS, for å nevne noen. Nevnes bør også GNU Mach, en fri og åpen kjerne som er blitt utviklet av GNU-prosjektet og som blir brukt av GNU Hurd.

Aleph er en del av forhistorien til Mach. Det går en rød tråd fra Aleph, via operativsystemkjernen Accent til Mach. Rashid, Richard Farris (f. 1951), en av ingeniørene ved University of Rochester som ledet utviklingen av Aleph, ledet senere også utviklingen av Accent og deretter Mach.

Eksperimentelt operativsystem

rediger

Design

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ a b c d e f g h Rashid 1986, side 1128
  2. ^ a b c d Schwarzkopf 2015, side 33
  3. ^ Ball 1976, side 321
  4. ^ a b c Lantz 1982, side 54
  5. ^ Carnegie Mellon University 1979
  6. ^ Rashid 1986, side 1129
  7. ^ Rashid 1986, side 1130

Kilder

rediger
Autoritetsdata