Aktivitør

En aktivitør arbeider med å aktivisere eldre på et dagsenter for eldre eller et alders- og sykehjem. Det kan også være aktivitører ansatt i omsorgen for psykisk utviklingshemmede eller funksjonshemmede, for eksempel på vernede bedrifter. I noen tilfeller vil en aktivitør også besøke klienter hjemme. Vedkommende må like å arbeide med mennesker og ha tålmodighet og kreativitet, for arbeidet består i å hjelpe mennesker ved å aktivisere dem. Dette kan gjelde husflids- og håndverksaktiviteter, daglige gjøremål og fysiske aktiviteter.

I Norge i dag er utdannelsen til dette yrket innen utdanningsprogrammet Design og håndverk. Du må gå to år på skole og to år i lære i bedrift. Første skoleåret er Vg1 Design og håndverk og andre skoleåret er Vg2 Aktivitør.

Eksterne lenkerRediger