Aktion 14f13, også kalt Sonderbehandlung 14f13, var seleksjonen og de systematiske drapene på «syke», «eldre» og «ikke mer arbeidsdyktige» konsentrasjonsleirfanger i det tredje rike fra 1941 til 1944. Den ble også betegnet som «invalide- eller fange-eutanasi» og ble senere utvidet til å omfatte andre internerte grupper i utryddelsesleirene.