Akkomodasjonsrefleks

Akkomodasjonsrefleksen er øynenes evne til å tilpasse seg slik at man kan se det man ser på klart, altså øyets fokuseringsevne. Denne tilpasningen skjer ved at ciliarmuskelen/ringmuskelen endrer linsens form. Derved brytes lyset annerledes, og denne prosessen blir kalt akkomodasjon. Ettersom dette skjer automatisk, blir det kalt akkomodasjonsrefleksen.