Akershus slottskirke

kirke i Oslo

Akershus slottskirke (Garnisonskirken) er Forsvarets hovedkirke. Garnisonspresten har ansvaret for å planlegge og koordinere gudstjenester og kirkelige handlinger. Kirken ligger i etasjen under Christian IVs sal på slottet.

Akershus slottskirke
OmrådeOslo kommune
BispedømmeOslo bispedømme
Byggeår1624
EndringerRestaurert i 1741
Arkitektur
TeknikkMur
Byggematerialetegl
Beliggenhet
Kart
Akershus slottskirke
59°54′23″N 10°44′10″Ø

Det har etter all sannsynlighet vært kirke eller kapell på festningen siden Håkon V Magnussons tid på begynnelsen av 1300-tallet.[1]

Den nåværende kirken ligger i sydfløyen på Akershus slott hvor deler av første etasje ble innredet som kirke etter en brann i 1527.[1] Etter denne brannen ble hele den sydlige fløyen tatt i bruk som kirke.

I 1577–1578 ble kirken utvidet slik at den omfattet hele første etasje. I Christian IVs tid som konge ble den ominnredet og arbeidet pågikk fra 1624 og utover.[1]

Under Christian VI skjedde det flere forandringer. Om det var kongens Norgesreise i 1733 som var utløsende årsak er uvisst. Men året etter kom arkitekt Philip de Lange opp fra København i forbindelse med en prosjektert ombygging av Akershus og han ble i Christiania til året etter.[2]

I årene 1738–1740 ble det foretatt en omfattende restaurering. I Oslo byleksikon er Elias David Häusser oppført som generalbyggmester og hos kirkebyggdatabasen Kirkesøk er Philip de Lange nevnt som arkitekt.[1][3] Kirken fikk de nåværende vindusåpningene, altertavle, prekestol og døpefont. Inventaret er utført etter tegninger av Häusser. Altertavlens midtfelt er et usignert maleri som antagelig er av Johan Georg Ziesenis.[1]

Interiøret ble endret igjen rundt 1820 og ca. 1920 ble kirken delvis restaturert av Holger Sinding-Larsen.

Orgelet er et verk fra Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk og er fra 1967.[1]

Det kongelige mausoleum ligger under slottskirken.

Sanct Johannes-Guttene var knyttet til kirken i en årrekke og bar bar da navnet Sanct Johannes-Guttene – Akershus slottskirkes guttekor.

Gudstjenester rediger

Gudstjenestene i vårsesongen åpner på Maria Budskapsdag (medio mars) og avsluttes i månedsskiftet juni/juli. I høstsesongen er det gudstjenester fra begynnelsen av august til og med første søndag i advent. I disse periodene feires det høymesse i Akershus slottskirke hver søndag klokken 11.00 og ved andre kirkelige høytidsdager.

Referanser rediger

  1. ^ a b c d e f Oslo byleksikon
  2. ^ Philip de Lange fra Weilbachs kunstnerleksikon
  3. ^ Akershus slottskirke fra Kirkesøk

Eksterne lenker rediger