Asker og Bærum

(Omdirigert fra Akershus Vestområdet)

Asker og Bærum er et tradisjonelt distrikt i Osloregionen i Norge og består av bygdene Asker (eller Askerbygda) og Bærum, som ligger vest for Oslo. Distriktet er sammenfallende med og en moderne videreføring av det historiske Asker prestegjeld som siden middelalderen bestod av de senere kommunene Asker og Bærum i grensene før 2020. I 1837 ble kommunene Asker og Bærum etablert på grunnlag av Asker prestegjeld og Bærum sogn i Asker prestegjeld. Bærum er fortsatt en egen kommune, mens Askerbygda fra 2020 utgjør den nordre fjerdedelen i den større sammenslåtte kommunen Asker som hovedsakelig (rundt 75%) ligger utenfor distriktet og også utenfor det historiske Asker prestegjeld. Asker og Bærum var del av Akershus fra middelalderen av, og inngikk både i hovedlenet/stiftamtet og i det mindre underamtet/fylket med navnet. Tradisjonelt grenset Bærum til Aker kommune i øst og Asker, Bærum og Vestre Aker utgjorde et landlig preget forstadsområde vest for Christiania; Aker ble i 1948 innlemmet i Oslo. Asker og Bærum har til sammen 180 256 innbyggere (1. januar 2015)[1] og et samlet areal på 293 km². Etter at Aker ble innlemmet i Oslo i 1948 manglet Asker og Bærum grense over land til resten av Akershus fylke. Over Oslofjorden er det på det smaleste 1,8 kilometer til Nesodden i østre Akershus.

Størstedelen av Asker og Bærum regnes som en del av tettstedet Oslo[2], men Sandvika i Bærum har bystatus. I Asker og Bærum ligger bl.a. Asker og Bærum tingrett.

Administrative inndelingerRediger

TettstederRediger

Tettsteder i Akershus Vestområdet, rangert etter innbyggertall 1. januar 2013 (kommune i parentes):[3]

  • Oslo – 155 557 (Deler av tettstedet Oslo som ligger i Bærum og Asker)
  • Lommedalen – 11 349 (Bærum)
  • Heggedal – 4 144 (Asker og Røyken)
  • Konglungen – 226 (Asker)

ByerRediger

Sandvika fikk bystatus gjennom kommunestyrevedtak i 2003.

PolitikkRediger

Stortingsvalg 2017Rediger

 
Jan Tore Sanner (H) fra Bærum er innvalgt på Stortinget for Akershus siden 1993

Valgresultat ved Stortingsvalget 2017 i Asker og Bærum:[4]

Parti Stemmetall %
Høyre 43 660 41,6
Arbeiderpartiet 21 016 20,0
Fremskrittspartiet 11 690 11,1
Venstre 11 183 10,6
Sosialistisk Venstreparti 5 064 4,8
Miljøpartiet De Grønne 4 656 4,4
Senterpartiet 2 511 2,4
Kristelig Folkeparti 2 121 2,0
Rødt 1 719 1,6
Andre partier 1 445 1,4
Blanke stemmer 389 -
Valgdeltagelse 105 454 84,9
Antall med stemmerett 124 281 -

Stortingsvalg 2013Rediger

Valgresultat ved Stortingsvalget 2013 i Asker og Bærum:[5]

Parti Stemmetall %
Høyre 45 030 44,9
Arbeiderpartiet 20 573 20,5
Fremskrittspartiet 12 968 12,9
Venstre 9 226 9,2
Miljøpartiet De Grønne 3 569 3,6
Sosialistisk Venstreparti 3 424 3,4
Kristelig Folkeparti 2 767 2,8
Senterpartiet 820 0,8
Rødt 611 0,6
Andre partier 1 195 1,2
Blanke stemmer 296 -
Valgdeltagelse 100 479 85,0
Antall med stemmerett 118 223 -

HistorieRediger

Området var en del av det historiske fylket Vingulmark som hørte til landsdelen Viken og Borgartingets rettskrets. Da formannskapslovene ble innført i 1837 sognet området til Asker prestegjeld, som bestod av de tre sognene Asker, Østre og Vestre Bærum. Asker sogn ble til Asker kommune, og Østre og Vestre Bærum til Bærum kommune. Disse to kommunene har siden vært uforandret.

AnnetRediger

Lokalpolitikere fra både Ap, Frp, H, Krf og Venstre har alle vært enige om en nedleggelse av fylkeskommunene og en sammenslåing av Asker og Bærum. Grunnen er at kommunene etter all sannsynlighet ville klart seg bedre uten resten av fylkeskommunen.[6]

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger