Akademisk kvarter

Akademisk kvarter er et uttrykk som stammer fra universitetene, akademia, hvor det betegner det første kvarteret av hver forelesningstime innen undervisningen begynner og til den reelt begynner.[1]

En humoristisk illustrasjon av Akademisk kvarter.

Det er etter gammel skikk den tiden en foreleser og da særlig en universitetsprofessor, kunne tillate seg å komme for sent i forhold til annonsert tidspunkt for en universitetsforelesning, spesielt når den kunngjorte tiden var et helt timetall. Ved Universitetet i Oslo ble klokkeslettet for forelesningene kunngjort slik inntil 1915, men siden har det kunngjorte klokkeslettet vært å forstå uten akademisk kvarter. Ved universiteter i Norge er det nå vanlig at forelesninger begynner 15 minutter over hel, f.eks. 10:15, slik at det akademiske kvarteret allerede er tatt høyde for og studentene slipper å sitte og vente.

Det akademiske kvarter har sin opprinnelse i de gamle universitetsbyene, i en tid da det ikke var normalt for studenter å ha på seg armbåndsur. Når kirkeklokka ringte på hel time hadde studenten da et kvarter på å komme seg hjemmefra til time.[2]

Uttrykket har gått inn i vanlig dagligtale som en sosialt akseptabelt tid å komme for sent i forbindelse med private selskap. Uttrykket har også gitt opphav til ordspillet om navnet til Det Akademiske Kvarter i Bergen.

ReferanserRediger

  1. ^ «Faste udtryk: akademisk kvarter», Den danske ordbog
  2. ^ Spørgehjørnet (8. desember 2010). «Hvorfor kaldes det "det akademiske kvarter"?». Besøkt 25. august 2011.