Air chief marshal (forkortet Air Chf Mshl eller ACM[1]) er en høy militær grad i flere lands flyvåpen. Den oppsto og er stadig i bruk i Royal Air Force, og brukes også i en rekke andre flyvåpen med historiske britiske tradisjoner. I tillegg brukes den tidvis som engelsk oversettelse av tilsvarende grad i land med en ikke-britisk, flyvåpen-spesifikk gradstruktur.

Gradens distinksjoner på Royal Air Forces tjenesteuniform: én bred galon og tre vanlige galoner

I NATO har graden kode OF-9 i henhold til STANAG 2116.

Graden tilsvarer admiral i Royal Navy og general i British Army. Den er lavere enn marshal of the Royal Air Force og høyere enn air marshal.

Referanser Rediger