Agora (tidsskrift)

Agora – Journal for metafysisk spekulasjon er et filosofisk tidsskrift som utgis av Aschehoug forlag og utkommer med fire nummer pr. år på tilsammen 800-900 sider. Det ble grunnlagt høsten 1983 av filosofistudentene Olav Gundersen, Rune Fritz Nicolaisen, Øyvind Rabbås, Ingebjørg Seip og Arnfinn Åslund.

Agora: Journal for metafysisk spekulasjon  
Fagfelt Humaniora (000)
Filosofi (161)
Fagfellevurdering Fagfellevurdert
Språk norsk
Om tidsskriftet
Utgiver Aschehoug forlag (Norge)
Publikasjonshistorie siden 1983
Utgivelseshyppighet 3-4 nr / år
Bibliografiske data
Norsk vitenskapsnivå 1/2 stjerner1/2 stjerner
Dansk vitenskapsnivå 1/3 stjerner1/3 stjerner1/3 stjerner
ISSN 0800-7136 (papir)
1500-1571 (nett)
ITAR-kode 3016
Lenker

Agora kom med sitt første nummer i 1983, og ble fram til 1993 utgitt ved Institutt for lingvistikk og filosofi, Universitetet i Oslo. Redaktør for tidsskriftet er (2010) Lars Bugge. Tidsskriftet utgir tverrfaglige temanummer innen fagfelt som filosofi, litteratur, samfunnsvitenskap og humaniora som inneholder både nyskrevne artikler og klassiske tekster om samme tema tidligere trykket i andre publikasjoner. Alle artikler blir underlagt dobbeltanonym fagfellevurdering før publisering. Agora utgis med støtte fra Norges forskningsråd.