Agonist

kjemisk stoff som kan aktivere en reseptor når den bindes til den

Agonist er et uttrykk innenfor Farmakologien og sikter til et legemiddel, eller annen substans, som binder til en reseptor og stimulerer receptorens aktivitet. Dette til forskjell fra antagonisten, som mangler effekt men blokkerer receptoren og dermed stabiliserer den tilstanden den var i når den bandt inn.

Agonist

Litteratur rediger

  • Sand, Olav; Sjaastad, Øystein V.; Haug, Egil; Toverud, Kari (2014). Menneskets fysiologi (2 utg.). Oslo. Gyldendal akademisk. ISBN 9788205423411. 
  • Widmaier, Eric P.; Raff, Hershel; Strang, Kevin T. (2014). Vander's human physiology : the mechanisms of body function (13 utg.). New York. McGraw-Hill. ISBN 9781259080821. 
  • Rang, H. P.; Dale, M. M.; Ritter, J. M.; Moore, P. K. (2003). Pharmacology (5 utg.). Elsevier Limited. ISBN 0-443-07145-4. 
  • Rang, H. P.; Dale, M. M.; Ritter, J. M.; Flower, R. J.; Henderson, G. (2012). Pharmacology (7 utg.). Elsevier, Churchill Livingstone. ISBN 978-0-7020-3471-8. 
  • Simonsen, Terje; Aarbakke, Jarle; Lysaa, Roy (2012). Illustrert farmakologi. Bind 2 (3 utg.). Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1305-4. 
  • Simonsen, Terje; Aarbakke, Jarle; Lysaa, Roy (2010). Illustrert farmakologi. Bind 1 (3 utg.). Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1010-7. 
  • Aronsen, Jan Magnus; Birkeland, Jon Arne; Munkvik, Morten; Sjaastad, Ivar (2011). Repeter! Farmakologi. Bind 1 (3 utg.). Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-054-0130-3. 
  • Taraldsen, Tore; Myhre, Lars Kristian (2014). Farmakologi. Pixmed Medical Communication. ISBN 9788299852159. 
  • Lemke, Thomas L.; Williams, David A.; Roche, Victoria F.; Zito, S. William (2013). Foye's Principles of Medicinal Chemistry (7 utg.). Lippincot Williams & Wilkins. ISBN 1-4511-7572-8.