Afrosentrisme

Afrosentrisme er en kulturell ideologi, et verdenssyn som i hovedsak er begrenset til USA og er dedikert til historien til afroamerikanere eller svarte amerikanere. Det er en reaksjon på den globale (eurosentriske og orientalske) rasistiske holdningen overfor afrikanske folk og deres historiske bidrag. Afrosentrisk historiesyn ønsker revidere historien med et bredt fokus på afrikansk kultur og ideologi. Afrosentrisme handler hovedsakelig om selvbestemmelse og er fellesafrikansk ideologi innenfor kultur, filosofi og historie.[1][2]

Politisk kart med Afrika sør for Sahara farget grønt

Afrosentrisme kan bli sett på som et afroamerikansk inspirert ideologi som har manifestert seg i et eurosentrert dominert samfunn, eksempelvis ved konseptet om ærerike europeisk arv i motsetningen til særskilt afrikansk arv. Afrosentrisme benekter ofte eller minimaliserer europeisk kulturinnflytelse mens det framhever og betoner historiske afrikanske sivilisasjoner som uavhengig maktet å oppnå et betydelig nivå av kulturell og teknologisk utvikling. Generelt er afrosentrismen vanligvis manifestert i et fokus på afroamerikansk kultur og Afrikas historie. Det involverer en versjon av afrikansk diaspora med afrosentrert syn på historien og kulturen for å framstille prestasjonene og utviklingen til afrikanere i et positivt lys ved at det tidligere har blitt marginalisert av andre etniske og kulturelle grupper, vanligvis arabere og hvite.

Forkjempere for en afrosentrisk ideologi støtter holdningen om at bidrag fra ulike afrikanske folk har blitt nedvurdert eller diskreditert som en del av arven etter kolonialisme og slaveri som har «skrevet afrikanere ut av historien».[3][4] Kritikere av afrosentrisk ideologi har tidvis anklaget det for å bidra til pseudohistorie, for å være reaksjonære[5] omvendt rasisme og å bedrive ideologisk terapi.[6]

Hva som i dag er bredt kalt for afrosentrisme har utviklet seg fra verkene til afroamerikanske intellektuelle i USA på slutten av 1800- og tidlig på 1900-tallet, men har blomstret i sin moderne utgave grunnet aktivismen til afroamerikanske intellektuelle knyttet til den amerikanske borgerrettsbevegelsen som var særlig framtredende fram til slutten av 1960-tallet, og siden i utviklingen til afroamerikanske forskningsprogrammer ved amerikanske universiteter. I smalere forstand nådde afrosentrisme, som en særskilt akademisk ideologi, sin topp på 1980- og 1990-tallet.[7] I dag er den hovedsakelig knyttet til dens fremste talsmann, Molefi Asante, en afroamerikansk filosof og ideolog med et omfattende forfatterskap bak seg.

ReferanserRediger

  1. ^ Asante, Molefi Kete (2009): «Afrocentricity»
  2. ^ Gates, Henry Louis (red) et al (2005): Africana: The Encyclopedia of the African and African-American, bind 1, Oxford University Press. ISBN 0-19-517055-5; s. 111
  3. ^ Andrade, Susan: Rewriting History, Rebel and Motherhood
  4. ^ Woodson, Carter G. (1933): The Mis-Education of the Negro. Khalifah's Booksellers & Associates.
  5. ^ Shahadah, Owen 'Alik (2005): The Removal of Agency from Africa
  6. ^ Marable, Manning (1995): Beyond Black and White: Rethinking Race in American Politics and Society, Verso, 1. utgave, s. 192
  7. ^ Moses, Wilson J.: Historical Sketches of Afrocentrism

Se ogsåRediger